வேண்டும் ஆளுநர் ஆட்சி, ஊழலுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத்திட மாணவர்கள் கோரிக்கை!

மீண்டும் மெரினாவில் மாணவர்கள் பேரணி
நடத்திடத் திட்டம்! தடுத்திடக் காவலர் குவிப்பு!
வேண்டும் ஆளுநர் ஆட்சி, ஊழலுக்கு
முற்றுப்புள்ளி வைத்திட மாணவர்கள் கோரிக்கை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: