ஊழலின் உச்சம் தொட்டாலும் இதயதெய்வமாய் உலவலாம் ஏமாறுவோர் நெஞ்சினில் என்றென்றும்!

நெஞ்சில் உரம்,நேர்மைத் திறன்
வஞ்சகர்களுக்கு உகந்தது அல்ல!

வாய்ச்சொல் வீரம்,வரம்பிலா செல்வம்,
வாழ்த்திட வீழ்த்திட கூலிப்படைஇவை
யாவும் இருந்தால் உலகையே கையுனுள்
அடக்கி உல்லாச உலகில் வாழலாம்!
ஊழலின் உச்சம் தொட்டாலும் இதயதெய்வமாய்
உலவலாம் ஏமாறுவோர் நெஞ்சினில் என்றென்றும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: