கவிதையின் தலைப்பு! உன்னோடு நானிருந்தால்.

எல்லைக் காக்கும் படைவீரனவன்
நிறைமாதப் கர்ப்பினியாம் தன்
மனைவிதனை விடுப்பு முடிந்து
பணியேற்க விடைபெறும் வேளையில்
கண்கலங்கி உரைக்கிறான் தமிழ்க்
கவிதையாய் விடை ஏற்கிறான்!

கவிதையின் தலைப்பு! உன்னோடு நானிருந்தால்.

உன்னோடு நானிருந்தால் நான்
எந்நாளும் உளம் மகிழ்ந்திருப்பேன்!
கண்ணே என்காவியமே நான்
கலங்கிடுவேன் உனைப் பிரிந்தால்!

காற்றாக நீயிருந்தால் நான்
கலந்திடுவேன் உன் மூச்சினிலே!
ஊற்றாக நீயிருந்தால் நான்
உட்புகுந்து உயிர் வாழ்ந்திடுவேன்!

கடமை எனை அழைக்கிறதே
உனைப் பிரிய மறுக்கிறதே
எதைச் சொல்லி பிரிவுதனைத்
தடை செய்ய வழியிலையே!

கலங்காதே என் கண்ணே!
காற்றாக உனைத் தழுவி
எங்கு நான் சென்றிடினும்
வந்து உனை வாழ்த்திடுவேன்!

அன்பே! என் ஆருயிரே!
அழகானப் பூங்குயிலே! வெளி
வந்தென்னை வழியனுப்பு! உன்
வாசம் உடன் வந்திடுமே!

உதயமாம் சந்திரன்போல் உன்னுள்
நம் மகவும் சிரிக்கிறதே!
பெண்மகவோ? ஆண்மகவோ? நமக்கு
பேதமில்லை உயர் பொற்சுடரே!

நற்பேறு நீயடைவாய்! நாளை
நல் மகவு நாமடைவோம்!
உதயமாகும் மகவைக் கண்டு
உன்னோடு நானிருந்தால் உவந்திடுவேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: