சாற்றிடும் இவர்நீதி சரிதானோ சொல்நீயே!

மௌனமாய்_அழுகிறேன்_மனதினுள் என்நாடே!
மனிதரிங்கு மனிதம் தொலைத்து நிற்பதேனோ?
வேற்றுமை பலகொண்டு தூற்றியே பிறரிகழ்ந்து
சாற்றிடும் இவர்நீதி சரிதானோ சொல்நீயே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: