தீவினையால் சிகரம் தொட்டவர்கள் சித்துவேலையால் உத்தமரெனக் காட்டிட முனைவர்!

தீவினையால் சிகரம் தொட்டவர்கள் பின்னால்
தீருடர்களென உலகம் அறிந்திடும் வேளையில்,
கத்திக்கதறிக் கூச்சலிட்டு உத்தமராய் நாடகமாடி
சித்துவேலையால் உத்தமரெனக் காட்டிட முனைவர்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: