நடுங்கித்தான் போகிறார்கள்!

நடுநிலையாளர் என்று சொல்லிடும் எவரும் கொஞ்சம்
நடுங்கித்தான் போகிறார்கள் தங்கள் உள்ளத்தால்
நல்லவரெனப் போற்றிடும் ஒருவர் தவறிழைக்கும் போழ்திலே
நடுநிலையாய் மனந்திறந்து கருத்துரைக்க!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: