புன்னகை!

புன்னகை சூடிய பூமகள் நீயிருக்க
என்செயும் எத்துன்பம் எனையது நெருங்காதே!
வன்பகை வலிகொண்டு வலிந்திங்கு வந்தாலும்
உன்நகை முகங்கண்டு ஒடுங்கிடும் தன்னாலே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: