வாழ்த்துக்கள் வீரரே! வாழ்த்துகிறோம் மகவினை மன மகிழ்வோடு!

நேற்று என்கவிதைவழி கர்ப்பினிமனைவியைப் பிரிந்திட மனமின்றிக் கலங்கிநின்ற, எல்லைப்படை வீரனை மகிழ்விக்க இன்மகன்வந்து பிறந்திருக்கிறான்!

வாழ்த்திடுவோம் தோழர்களே நாமும் மகிழ்ந்து!

வாழ்த்துக்கள் வீரரே! வாழ்த்துகிறோம் மகவினை
மன மகிழ்வோடு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: