என்னன்பே! இல் ஆளும் தேவதையே என்றென்றும் வாழுகிறாய் எனக்குள் நீ!

எனக்குள் நீ
உனக்குள் நான்
பேதமின்றி சங்கமமானோம்
என் அன்பே
பின்னேன் என்னைப்
பிரித்துப் பார்க்கிறாய்
வேற்றோனாய்? போற்றலும்
தூற்றலும் உனக்கும்தான்!
காரிருள் சூழினும்
கடல்கரை தாண்டினும்
வானமே பிளந்து
வையகம் விழுங்கினும்
எனக்குள் நீயிருப்பாய்
உனக்குள் நானிருப்பேன்!
இணைந்திருக்கும் நம்மை
பிரித்திடும் வேளை
இந்த உலகமே
அழிந்திருக்கும் அன்பின்றி!
காற்றாய் நானிருந்தால் உயிர்
மூச்சாய் நீயிருப்பாய்!
கடலாய் நானிருந்தால்
அலையாய் உடனிருப்பாய்
மலையாய் நானிருந்தால்
மழையாய் நனைத்திருப்பாய்!
உடலாய் நானிருந்தால்
உயிராய் உள்ளிருப்பாய்!
அன்பாய் நானிருந்தால்
அறனாய் அமர்ந்திடுவாய்!
கனியாய் நானிருந்தால்
கனிச்சுவையாய் நீயிருப்பாய்
இருளாய் மறைந்திருந்தால்
இதயத்தில் இணைந்திருப்பாய்!
வானும் நிலவுமாய்
நிலமும் நீருமாய்
பகலும் ஒளியுமாய்
எலும்பும் சதையுமாய்
இணைந்திருப்பாய் என்றென்றும்!
நீயில்லாது நானேது
நீரின்றி உயிரேது
வாழ்வோம் நாமிணைந்து
வையகம் உள்ளளவும்!
ஆம்!
என்னன்பே! இல்
ஆளும் தேவதையே
என்றென்றும் வாழுகிறாய்
எனக்குள் நீ!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: