முத்து முத்து சிரிப்பழகா
முல்லைப் பூ பல்லழகா
கட்டு உடல் மேனழகா
காந்த விழி நோக்கழகா

சிங்கம் போல் நடையழகா
சிங்காரப் பேச்சில் அழகா
குங்குமுகப் பொட்டு அழகா
கொண்டிருக்கும் அன்பு அழகா

வீரத்தின் உரு அழகா
வெல்லுந் திறன் மிடுக்கழகா
உதயம்போல் ஒளி அழகா
உண்மை பேசும் வழியழகா

அழகெல்லாம் உன் உருவில்
அமைந்ததனால் என் கண்ணே
மொத்தத்தில் நீயெனக்கு என்
சித்தத்தி்ல் பேரழகு!

ஆராரோ ஆரிரரோ என்
ஆருயிரே ஆராரோ இப்
பாராளும் பாலகனே நீ
பவ்வியமாய்த் தூங்க வேண்டும் !

தொட்டிலை ஆட்டுகிறேன் அன்னை
தூய அன்பால் பாடுகிறேன்
என்பாட்டின் இன்பத்திலே நீ
கண்ணுறங்கு சின்னராசா!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: