காதலியின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் காதலன் காதலியின் வருகை தாமதமானதால் காதலின் வேகத்தால் தவித்து கனிந்துருகிப் பாடுகிறான்!

காதலியின் வருகைக்காக காத்திருக்கும் காதலன் காதலியின் வருகை தாமதமானதால் காதலின் வேகத்தால் தவித்து கனிந்துருகிப் பாடுகிறான்!

தனிமையில் தவிக்கிறேன் அன்பே
தவிப்பினை நிறுத்திட வா!
இனிமையின் இன்னுருவே ஏனடி
இன்னும் தாமதம்?

ஒளியென உனை நினைத்தேன்
ஒளிந்திடல் முறை தானோ?
கனியென உனை எடுத்தேன்
களிப்புற மறுக்கலாமோ?

எனக்கென நீபிறந்தாய்! என்
எண்ண மெலாம் கலந்தாய்!
எட்டியே நீநின்றால் எனை
எள்ளுதல் போலில்லையோ?

போடி பைத்தியமே! நான்
பொல்லா மனிதனில்லை!
வாடி அருகினிலே! உன்னைக்
கூடி மகிழ்ந்திடுவேன்!

கோடியில் நீயொருத்தி மனக்
கோபுரத்தில் நிறுத்தி
வாழ்ந்திடுவேன் என்றும் என்
வாழ்வில் வசந்தமடி!

ஏழேழுப் பிறவியிலும் நீ
எனக்கே சொந்தமடி!உடன்
வாவா என் பூங்காற்றே
வாழ்வோமே சுகமாக!

மடியில் உனைக்கிடத்தி என்
மார்போடு உனை அணைப்பேன்!
நொடியும் உனைவிலகா என்
நினைவில் நிறுத்திடுவேன்!

தனிமையில் தவிக்கிறேன் அன்பே
தவிப்பினை நிறுத்திட வா!
இனிமையின் இன்னுருவே ஏனடி
இன்னும் தாமதம்?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: