கருகித்தான் போகிறான் உயிர்காக்கும் உழவனவன்!

விண் பொய்த்தும் சோர்ந்திடாது விலைநீரை உயிர்நீராய்
மண்ணில் வீழ்த்தியே பாய்ச்சிப் பயிரிட்ட
விளைபொருளுக்கு விலையிலை எனும் நிலையிலே
கருகித்தான் போகிறான் உயிர்காக்கும் உழவனவன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: