பாவியவன் வியாபாரி!

ஏக்கருக்கு இலட்சம் செலவிட்டு, தினம்
இரவுபகல் பாறாது கண் விழித்திருந்து,
பயிரிட்டுப் பலன்பெறும் வேளையிலே பாழ்
விலைக்கு வேண்டுகிறான் பாவியவன் வியாபாரி!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: