நல் விடிவமைத்து செல் நீ கோவிலுக்கு!

படைச்சது ஆண்டவனா?
பாவிதான அவனென்பேன்!
பசியால் துடிக்குது
குழந்தையிங்கு!
பாலா பிசேகம்
உன்கோயிலிலே!
பசியினை நீ
நிறுத்து!
இல்லை உன்பேரை
பரதேசியெ5னு மாற்று!
கல்லையும் கடவுளாய்
வழிபடுவோர் இப்
பிள்ளையின் பசியினை
அறியாரோ?
ஏனிந்த ஓர
வஞ்சனைதான்!
ஏழைனா கடவுளுக்கும்
எக்காளந்தான்!
இருக்கிறவன் இடந்தான்
நீ இருப்பாயோ?
பொருள் இல்லாதவனை
வறுத்தி உதைப்பாயோ?
பரம்பொருள் நீயென்றால்
பார பட்சமின்றி
படியளந்திடு நீ !
பசியினை ஒழித்திடு
நீ!
பொருள் பகிர்ந்தே
அளித்திடு நீ!

ஓடிவா இறையே
ஏழை வீட்டினுக்கு!
ஒடுங்கிடாதே உள்ளோர்
ஏவலுக்கு!
ஏழையும் உன்பிள்ளை
என நினைத்தால்
அவர் வறுமைக்கு
நல் விடிவமைத்து
செல் நீ
கோவிலுக்கு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: