உன்னை நீ நம்பு!

உன்னை நீ நம்பு!
உலகம் உனதாகும்
என்றும் அன்போடு வாழு
எதற்கு வீண்வம்பு?

வேண்டாம் பொல்லாப்பு! எவரையும்
அன்பாலே வெல்லு!
கைதனை நீ நம்பு
கடமையில் நீ மூழ்கு!

பொய்மையைப் புறந்தள்ளு! நீ
செய்வதை சிரமேற்று!
சேர்ந்திடும் புகழெல்லாம்! நீ
சிறந்திடு மகிழ்வோடு!

தோள் கொடு எளியோர்க்கு
தாள் பணி பெரியோர்க்கு
வாளெடு கொடியோர்க்கு
வழங்கிடு இரவோர்க்கு!

நூல்பல நீ கல்லு!
நுழைபுலன் நீ காணு!
வேரறு வேற்றுமையை!
வேண்டிடு ஒற்றுமையை!

போற்றிடு தாய்மொழியை
போதிநீ நன்னெறியை!
வாழ்ந்திடத்தான் பிறந்தோம்
வாழுவோம் நலமோடு!

யாருக்கும் இடரின்றி என்றும்
வாழ்ந்திடு துயரின்றி!
அன்புக்குத் தலைவணங்கி நீ
ஆட்சிசெய் இவ்வுலகை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: