ஊமையாய் வாழுகிறோம் உழவையே நம்புகிறோம் ஊழலை யாமறியோம் உணவளிப்போம் உவகையுடன்!

ஊரு உயிர்வாழ, உலகமே சுழன்றோட
ஊக்கமே உயிர்நாடி உணர்வீரே தோழர்களே!
ஊதாரிச் செலவில்லை ஓய்வேதும் எமக்கில்லை
ஊரான் உழைப்பினிலே உட்கார்ந்து சாப்பிடலை!
ஊதக் குளிரினிலும் உடலெரிக்கும் சூட்டினிலும்
ஊறித் தழைத்தவுடல் ஒருனோவும் அறியாது
ஊமையாய் வாழுகிறோம் உழவையே நம்புகிறோம்
ஊழலை யாமறியோம் உணவளிப்போம் உவகையுடன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: