சொல்லாத காதல்!

சொல்லாத காதல்
செல்லாது போகும்
உண்மை சொல்லிடு
என்னன்பே!
எல்லோரையும் போல்
எண்ணாதே என்னை
என்றோ என்னியத்தில்
இருத்திவிட்டேன்!

உன்னாலே நானும்
உறங்காமலே தான
உனை யெண்ணி
உழலுகிறேன்!

பசிதாகம் மறந்தேன்
ரதியாக நினைத்தேன்
சம்மதம் கூறு
என்னுயிரே!

வானாவேன் நான்
நீ நிலவானால்!
வண்டாவேன் நான்
நீ பூவானால்!
காற்றாவேன் நான்
நீ மழையானால்!
கடலாவேன் நான்
நீ அலையானால்!
உறவாவேன் நான்
நீ துணையானால்!
உளமாவேன் நான்
நீ உடலானால்!

தவிக்குது!தவிக்குது!
என் சகியே!
தரும் பதிலினில்
இருக்குது என்னுயிரே!
காலம் கடத்துதல்
சரியல்ல!
கனவினில் வந்தேனும்
பதில் சொல்லிவிடு!

மௌனமாய் புன்னகை
செய்கின்றாய்!
மனதினில் ஆசையை
மறைக்கின்றாய!
அறிந்தேன் நான்
உன் காதலையே!
அளவிலா ஆனந்தம்
அடைந்தேன் நான்!
சொல்லாத காதல்
சுகமானதே!
பொல்லாதல்ல காதல்
புதிரானதே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: