வணங்கி பெறுவேன் தாயுன் அருளை!

நீயே என் சுவாசம் உன்
நினைவில் வாழ்வேன் வாசம் என்றும்
தாயே உன்போல் எனக்கு எவர்
தருவார் அன்பின் நல் பாசம்!

கருவாய் மலர்ந்தேன் உன்னில் நல்
உருவாய் பிறந்தேன் மண்ணில் நல்
திருவாய் மகிழ்ந்தே வளர்த்தாய் என்
தெய்வம் என்றும் அம்மா நீதான்!

மழலைக் கேட்டு மகிழ்ந்தாய் உன்
மனதில் எனையே சுமந்தாய் இந்த
உலகே நானென நினைந்தாய் உன்
உயிரே நானாய் உளம் நிறைந்தாய்!

பேசும் தெய்வம் நீயே என்னைப்
பேணிக் காக்கும் தாயே! வாழும்
வரையில் உனையே நான் தினம்
வணங்கி பெறுவேன் தாயுன் அருளை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: