நறுமணப் பூங்காக்கள்

மணம் வீசும் மலர்களாயிருந்த மகவுகள்
மணம் முடித்து மங்கல வாழ்வேற்பதைக்
காணுங்கால் திருமணங்கள் யாவையுமே நறு
மணப் பூங்காக்களாய் எண்ணத் தோன்றுகிறது!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: