ஒடுங்கிடும் சாதீயம் உன்னுயர்வின் ஒளியதனால்!

குவளை வேறெனில்
கொள்ளலாமோ அமுதினையும்?
தர தண்ணீர்
தாமதம் தான்
உயிர் நீத்தான்
வேந்தனவன்!
காசினை ஈந்து
வாங்கிடும் குழம்பியில்
மானம் மரிக்குதெனில்
மறுத்தொதுக்கா மடையரானல்
ஈனராய் இழிந்தோராய்
ஒதுக்கத்தானே செய்திடுவர்!
உழைப்போன் நீயே
உயர்ந்தோனாய் உனையெண்ணு!
அண்டாதே ஒருபோதும்
அடிமையென உனை
எண்ணுவோர் தமை!
உயர்ந்திட உறுதிகொள்!
உயர்ந்திடும் உன்னிலையும்!
விலங்கினும் கீழாய்
வீழ்ந்துநீ கிடந்தால்
குரங்கென்ன கோட்டானும்
கொத்தித்தான் குதறும்!
கற்றோனாய் முன்னேறு
காலனும் அடிபணிவான்!
இழிந்தோனாய் எண்ணியோனும்
எழுந்துயுனை வணங்கிடுவான்!
சாதீயவாதம் வேண்டாம்
சமத்துவத்தை நீயேற்பாய்!
ஒடுங்கிடும் சாதீயம்
உன்னுயர்வின் ஒளியதனால்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: