துயரங்களை வேரறுத்து துளிர்க்கச் செய்யும் இன்பந்தனை!

மனதினில் துன்புறும் நினைவுகள் தோன்றிடும்போது
மறந்திட, எழுதிடுங்கள் எண்ணங்களைக் கவிதையாக!
தோன்றிடும் கவிதைகள் உங்கள் துயரங்களை
வேரறுத்து துளிர்க்கச் செய்யும் இன்பந்தனை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: