நினைவாய் மனமே நல்லது ஒன்றையே!

நல்நினைவுகள் நறுமணப் பூங்காக்களாய் வலம்வந்து சுகந்தரும்!
அல்நினைவுகள் வீண்விளைவுகளுக்கு வித்திட்டு வேதனைதரும்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: