உறைக்கின்றேன் உறுதிமொழி என்னுயிராக வளர்ப்பேன் நான்!

உயிர்தந்த தாயவள் உதறியே சென்றனள்! இங்கு
உடன் வந்து பிறந்தவன் உறவினை மறுப்பேனோ?
இறைக்குத்தான் கண்ணில்லை இவள் என்தங்கை காப்பேனே!
உறைக்கின்றேன் உறுதிமொழி என்னுயிராக வளர்ப்பேன் நான்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: