ஏழையாய்ப் பிறந்திட்டால் எவர்க்கும் ஏக்கந்தான் சாதனை!

உயிராகும் உறவுகள் இங்கு உணவின்றி தவிக்குதே!
பயிராகும் மழலைகள் தினம் பசியோடு துடிக்குதே!
ஏனிந்த வேதனை? இது யாரிட்ட சோதனை?
ஏழையாய்ப் பிறந்திட்டால் எவர்க்கும் ஏக்கந்தான் சாதனை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: