சுகவானம்!

தூவானம் எவர்க்குமே பூவானம் கவிகளின்
பாவானம் களிப்புறும் நாவானம் நெஞ்சத்தின்
நிர்வாணம் நிம்மதியின் துயில்வானம் அன்பினது
பரிமானம் இங்கு அணைத்துயிர்க்கும் சுகவானம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: