நாளுமே அயரா துழைத் துலகில் உயர்வேனே!

கையேந்தேன் ஒருபோதும் கைவலிந் துழைப்பேனே! என்
கண்ணுறக்கம் மறந்தேனும் என்னுறவை வளர்ப்பேனே!
நாளைய இவ்வுலகம் எங்களை நல்வாழ்த்து கூறிடவே
நாளுமே அயரா துழைத் துலகில் உயர்வேனே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: