ருசிக்காக உணவேண்டாம் உயிர்வாழ ஊண் போதுமே!

என் பாவம் இப்புவியில் யாமிங்கு செய்தோமோ?
ஏழைக்குப் பிள்ளையாய்ப் பிறந்தது ஏன் குற்றமா?
பசியுண்டு எவ்வுயிர்க்கும் பரந்தாமன் அறியானோ? நா
ருசிக்காக உணவேண்டாம் உயிர்வாழ ஊண் போதுமே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: