உழைத்திட்டப் பாதங்களை வணங்கிடுவோம்!

பஞ்சம் உரைக்கும் பாதங்கள் காணுங்கால்
நெஞ்சம் உரைய வைக்கின்றன!நாம்
கொஞ்சம் சிந்தித்துப் பார்த்தாலும் அவர்தம்
குறையைத் தீர்க்க முடியாதோ?

எத்தனைப் பாடு இக் கால்களுக்கு
இரத்தம் வற்றித் தீய்ந்தனவே! இவை
சற்றும் ஓய்வே எடுத்ததில்லை தலை
சாய்ந்தும் சுகத்தை நினைத்ததில்லை!

காலே நீயும் கலங்கி நின்றால்
பாழே ஆகும் இப்புவியும் என்றே
எண்ணி இயங்கினையோ? இன்னும்
எத்தனைக் காலம் நீயுழைப்பாய்?

சித்திரச் சோலைகள் அமைத்திட  நீ
சிந்திய இரத்தம் கொஞ்சமல்ல!
ஆலைகள்,சோலைகள்,அரும்பணிக் கூடங்கள்
அனைத்திலும் நின்பணி அளவில!

பசிபோக்கும் உணவினை விளைவிக்க இப்
பாதங்களின் பாடு பெரும் பாடு!
மழை, வெயில் எதற்கும் அஞ்சாமல்
உழைத்திட்டப் பாதங்களை வணங்கிடுவோம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: