பாதை மாறிய பண்பாடு!

பாதை மாறிய பண்பாடு
போதை யானதே நெஞ்சோடு!
வாழ்வை மாற்றுதே அடியோடு
வளரும் நாகரீக உருவோடு!

ஐயையோ இதிவென்ன அலங்கோலம்!
அங்கங்கள் வெளிப்படும் புதுக்கோலம்!
குத்துதே! குழப்புதே மனதினை!
கொணரும் இக்கோலம் அழிவினை!

பாரதப் பண்பாடு பரிசுத்தம்!
இதுதரும் நமக்கு மனசுத்தம்!
வாழ்ந்திடு இதனோடு நீநித்தம்!
வாழ்த்திடும் உனையே நம்சுற்றம்!

கற்பு நிலையினில் மாறாதே!
கண்டோருடன் கூடித் தெரியாதே!
பெரியோருக்கு நீ தலைவணங்கு!
பெற்றோர் சொல்லுக்கு நீயிணங்கு!

ஒருவனுக்கு ஒருத்தி ஒழுக்கநெறி!
உறவினை மதித்தல் உயர்வுநெறி!
அறவழி நடத்தல் வாழ்வின்வழி!
அன்பினில் திளைத்தல் ஆளுமொளி!

பாதை மாறிய பண்பாடு
போதை யானதே நெஞ்சோடு!
வாழ்வை மாற்றுதே அடியோடு
வளரும் நாகரீக உருவோடு!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: