சொல்ல மறந்த கவிதை!

சொல்ல மறந்த கவிதை!

சொல்ல மறந்த கவிதை என்
சொந்த கதையினைப் பேசும்
அல்லும் பகலும் நான் கண்ட
அத்தனையும் அள்ளி வீசும்!

நடந்து வந்த பாதையில் சில
நல்லதும் கெட்டதும் உண்டு! நான்
நம்பிய ஒருசிலர் என்னைப் படுகுழி
தள்ளிய சம்பவம் உண்டு!

கல்வியில் மோகம் கொண்டவ னானேன்!
பள்ளியே சொர்க்கமாய்க் கண்டேன்! பள்ளிப்
பாடமே கற்கண்டாய் உண்டேன்! நான்
படிப்பினில் முதல்வனாய் நின்றேன்!

தடை இல்லை படிக்க ஏதும்
குறை இல்லை நான் ஏற்க
மடை திறந்த வெள்ளமாய் ஆனேன்
மகிழ்ச்சியில் மூழ்கியே போனேன்!

எட்டினேன் எட்டாம் நிலையினையே! விதி
என் தலையில் இடியாய் வீழ்ந்ததுவே!
தந்தையின் மரணம், சகோதரி மரணம்
வெந்தழலில் என்னை வீழ்த்தியதே!

தாயின் அரவணைப்பு துயர் தவிர்த்தாலும்
தாங்கொண வறுமை மிரட்டியதே! இருந்தும்
கற்கை நன்றேவெனும் ஔவையின் கவிக்
கூற்றென்னைத் கற்றிடத் தூண்டியதே!

முடித்தேன் வறுமையின் எதிர்ப்பினிலும் முயன்று
முழுதாய்த் தேறினேன் ஆசிரியர் தேர்வினிலே!
எளிதில் கிடைக்கவில்லை ஆசிரியர் இப்பணியும்
ஏழாண்டுக் காத்துக் கிடந்தேனே!

பணியேற்றேன் ஒருநாள் ஆசிரியராய்! பட்டப்
பாடெல்லாம் எனைவிட்டுப் போனதுவே! உலகே
பள்ளியாய் நான் நினைந்ததனால் துள்ளி
மகிழ்ந்தேன் கல்விதனை நானளித்து!

முப்பது ஆண்டுகள் கல்விப்பணி கண்முன்
எப்படி கடந்து போனதென நான்
இப்பொழுது எண்ணிடும் போழ்தினிலே மனம்
இன்பக் கனவுகளில் மிதக்கிறதே!

ஆயிரம் பணிகள் உலகில் இருந்தாலும்
ஆசிரியர் பணிக்கு நிகர் வேறில்லை!
என்பணி நிறைவாய் செய்திட்ட எண்ணத்தில்
இன்புற்று உரைக்கிறேன் என்கதையை!

நி.மு: 369

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: