மழைத்துளி!

மழைத்துளி!

மழைத்துளி இன்றிங்கு உயிர்க்கு
மலர்த்துளி ஆனதே!
சிறுதுளி வீழ்ந்தாலும் மனம்
சிறகடித்துப் பறக்குதே!
கொட்டிடுவாய் மழைத்துளியே கோடை
வெப்பம் தணிந்திடவே!
துளிர் விடுமே பயிரெலாம்!
குளிர்ந்திடுமே புவியெலாம்!

நி.மு:369

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: