நம்பிடு பக்கமிலா தூரத்து இடியும் பயன்தருமென!

 
இடரினைத் தவிர்க்கும் எச்சரிக்கை ஒலிபெரும்
இழப்பினையும் தடுத்திடும்! சிறு துரும்பும்
பயன்படுமே சிலபல வேளைகளில்! நம்பிடு
பக்கமிலா தூரத்து இடியும் பயன்தருமென!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: