கோடையையும் கொண்டாடும் உயிரெலாம்!

கோடையே உயிர்களை வெயிலினால் சுட்டெரிக்கும்
கொடுங் கோலனாய்க் காட்சித் தருகிறாய்!
குளிர்விக்க புவிதனில் கொண்டுவா மழையினை!
கொடையென்று கோடையையும் கொண்டாடும் உயிரெலாம்!

நிமு:369

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: