மானே_மரகதமே”(நாட்டுப்பறப் பாடல்)

ஆண்:
மானே! மரகதமே!
மாலையிடும் செண்பகமே!
தேனே! திரவியமே!
தீட்டாத சித்திரமே!
பாட்டுப் பாடுவேனே!
பறந்துவா பொன்மீனே!

ஆற்றங் கரையோரம்
அந்திசாயும் பொன்னேரம்
வஞ்சி உன்வரவை
வரவேற்றுக் காத்திருப்பேன்
மறந்திடாதே நீயும்
மாமன்மனசு காயும்!

அன்பே! ஆரமுதே!
ஆடிவரும் வெண்ணிலவே!
உந்தன் வதனம்காண
சிந்தை ஏங்குதடி!
ஓடிநீயும் வாடி!
உன்மனதை தாடி!

பெண்:
மாமன் மகன் நீயே
மருக வேண்டாம்
வந்து விட்டேன்!
காமன் கணை தொடுக்கும்
கட்டழகா உனைச் சேர
கன்னி நானும் வந்தேன்!
கட்டியணைத்துக் கொண்டேன்!
உன்னை விட மாட்டேன்
ஒருபோதும் மறக்க மாட்டேன்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: