உண்மை கருணைக்கு இங்கு மதிப்பேது?

வலியப் போயி நில்லாதே! வீண்
வம்புல மாட்டிக் கொள்ளாதே!
காசுக்கு ஓடும் உலகமிது! உண்மை
கருணைக்கு இங்கு மதிப்பேது?

கோயிலுக்குச் செய்யும் காரியத்திலும் கைகளால்
கும்பிடும் அந்த சிறு நேரத்திலும்
ஆதாயம் என்னவென ஆராயும் இந்த
அகிலத்தில் நல்லவர் எவர் கூறு!

ஊருக்கு உழைப்பவன் நானென்பர்! அந்த
ஊரே அவராய் நினைத்திடுவர்!எந்த
நாளும் பொழுதும் அவர் உயர
நல்லதொரு கணக்குப் போட்டிடுவர்!

சமத்துவம் எல்லாம் பேச்சிலதான்! இங்கு
தராதரம் பார்ப்பது உள்ள பணத்திலதான்!
கும்பிடு போடுவர் குணத்துக்கல்ல!அதில்
குள்ளத்தனம் உள்ளதை நீயறியல!

எல்லாமே வெளிவேடம்  நம்பி நீ
செல்லாதே அவர் கூடம்!
பொல்லா உலகிது எல்லாமே தீயது
போகாதே உதவிட நீயாக!

வலியப் போயி நில்லாதே! வீண்
வம்புல மாட்டிக் கொள்ளாதே!
காசுக்கு ஓடும் உலகமிது! உண்மை
கருணைக்கு இங்கு மதிப்பேது?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: