கூட்டிவா மழையினை உன்னோடு!குளிரச்செய் புவியினை!

சித்திரைப் பிறந்தும்
சினம் தணியவில்லை
வெங் கதிரோனுக்கு!
அப்படி என்ன கோபம்?
அகிலத்தின் மேல்!
செப்படி வித்தை செய்யும்
சிந்தை அவர்க் கிருந்தும்
வாட்டிடும் உனைக் கண்டு
வணங்கத்தானே செய்கின்றனர்!
அடிதொழுவோரை அரவணைப்பதுதானே
அறநெறி! அதைவிடுத்து
இப்படி வாட்டினால் மக்கள்
என் செய்வர் உலகிலிங்கு?
கட்டளையிடு கதிரோனே
கனமழை பெயச்செய்!
தொழுதேற்றும் இப்புவி உன்னைத்
தோளேற்றிக் கொண்டாடும்!

காலைக் கதிரோனே அன்பு
மாலையிட்டு வரவேற்கிறேன்!
கூட்டிவா மழையினை உன்னோடு!
குளிரச்செய் புவியினை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: