நல்விருந்து !

விருந்தும் விடமாகும் விரும்பாது அளித்திட்டால்!
மருந்தும் அமுதாகும் மகிழ்வோடு ஏற்றிட்டால்!
அருந்தும் தண்ணீரும் அன்போடு அளித்திட்டால்
அதனினும் நல்விருந்து அகிலத்தில் வேறேது?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: