எச்சரிக்கையல்லவிது! ஏழைகளிடும் சாபம்!

ஓட்டளித்து தேர்ந்தெடுக்கப்போர்
ஊழலால் ஓரங்கட்டப்பட்டு
ஒதுங்கி நிற்க
காவலுக்கு உரிமைபெற்ற
கடமைதவறா நண்பர்களோ
உச்சிவெயிலென்று பாராது
குச்சிகொண்டு இருசக்கர
நான்கு சக்கரவண்டிகளைத்
தடுத்து நிறுத்தி
குற்றங்குறை உள்ளதோ
இல்லையோ குறைவிலாது
பணம் தினம்
கறக்கின்றனர்! செத்தபின்பு
சேர்த்துவைத்தப் பணமெதுவும்
சேர்ந்து இவரோடுபோவாது
எனத்தெரிந்தும் அலைகிறார்களே
இவர்கள் அற்ப
பணத்திற்காக!
சட்டத்தின் காவலர்களே
சத்தியத்திற்குக் கட்டுப்படுங்கள்!
மீறினால் மீளாத்துயரில்
மூழ்குவீர்கள்! எச்சரிக்கையல்லவிது!
ஏழைகளிடும் சாபம்!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: