ஒட்டுமொத்தமாய் செத்தொழிவது நிச்சயம் பிடாரிகளே!

ஒண்டவந்த பிடாரி
ஒட்டுண்ணியாகி உயிரை
உறிஞ்சிக் குடித்தது!
கண்டுகளித்த பிடாரிக்கூட்டம்
கனவுலகத்தில் மிதந்தது!
ஆட்சிக் கட்டில்
நமக்கென எண்ணி
ஆனந்தக் கூத்தாடியது!
முன்செய்த பாவத்தீர்ப்பு
பின்தள்ளி சிறையிலடைக்க
என் செய்வதென
ஏதேதோ விந்தைகள்
செய்து பார்க்குது!
பிடாரிகள் இடும்
எலும்புத் துண்டுக்கேங்கி
பின்னாலொரு கூட்டம்
அலையுது!
சமபங்கு தனக்குவேண்டுமென
சண்டைபோடுது ஒருகூட்டம்!
கயமை கண்டும்
கண்டுகொள்ளாது கவனித்துப்
பார்க்குது ஒருகூட்டம்!
பாவச்செயல்கள் தொடர்கிறது!
பாவத்தின் சம்பளம்
மரணமென அறிந்தும்
திருந்தா தலையுது
திருட்டுக் கூட்டம்!
இனியும் தவறினை
விட்டுவிட்டு
திருந்தினால் வாழலாம்
சில நாட்கள்!
இல்லை ஒட்டுமொத்தமாய்
செத்தொழிவது நிச்சயம்
பிடாரிகளே!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: