கொன் றழிப்பது எவ்வாறோ?

போற்றுதலுக்குரிய தலைவர்களுக்கு
புரையோடிய சாதீயச்சாயம்
பூசப்பட்டதால் புகழின்
பொலிவிழந்து காணப்படுகின்றனர்!
கொடிய சாதீய
பூதமே உன்னைக்
கொன் றழிப்பது
எவ்வாறோ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: