தடுமாறி வீழ்ந்தான் அவன் தவறினிற்காக!

ஊஞ்சலில் ஆடினான் லிவின்
உற்சாகமாக!
உரக்கவே கத்தினான் அவன்
எக்காளமாக!
தன்னிலை மறந்தான் அவன்
தலைக்கனமாக!
தடுமாறி வீழ்ந்தான் அவன்
தவறினிற்காக!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: