அறியாரோ அவர்கள் குறுமுயலால் சிங்கம் வீழ்ந்ததை!

ஊழலில் சிக்கி, உள்சிறையில் உறைந்து பிணை
மீளலில் வெளிவந்தவரை வாழ்த்துமடலால் பாடுகின்றனர்
முயல்கூட்டம் சிங்கத்தின் எதிர்நிற்பதோ வென்று!
அறியாரோ அவர்கள் குறுமுயலால் சிங்கம் வீழ்ந்ததை!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: