கவனத்தில் கொள்ளுமா அரசு?

நேற்று பேருந்தில் வருகையில் குழந்தைகளை அரசுப்பள்ளிகளில் சேர்த்துப் படிக்க வைக்க பெற்றோர்கள் விரும்புவதில்லை என்ற பேச்சு எழுந்தபோது ஒருவர் சற்றுக்கோபமாகவே ‘இதற்கெல்லாம்
ஆசிரியர்களே முழுக்காரணம்’ என குறைபட்டுக்கொண்டார்.
ஓரளவு உண்மைதானே? அரசிடம் சம்பளம் பெற்றுக்கொண்டு தம்பிள்ளைகளை தனியார்பள்ளிகளில் சேர்த்துப் படிக்கவைத்தால்
மற்றவர்கள் எப்படி தங்கள் பிள்ளைகளை அரசுப்பள்ளிகளில் சேர்த்துப்படிக்கவைக்க முன்வருவார்கள்? அரசுப்பணியாளர்கள் தங்கள் பிள்ளைகளை அரசுப்பள்ளியில்தான் சேர்த்துப் படிக்கவைக்கவேண்டுமென சட்டம் இயற்றுவதே அரசுப்பள்ளிகளில் மாணவர்சேர்க்கை அதிகரிப்பதற்குத் தீர்வாக அமையும். கவனத்தில்
கொள்ளுமா அரசு?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: